The Lighthouse Foundation is een stichting die zich inzet voor jongeren in Latijns Amerika, specifiek kansarme jongeren die opgroeien in gebieden die veel te maken hebben met Urban conflict, stedelijke gebieden waar geweld veel slachtoffers maakt.

The Lighthouse Foundation geeft jongeren de kans om zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, ongeacht geslacht, ras, taal, religie, sociale of economische positie. Met de inzet van sport & spel worden life skills en jeugdleiderschap eigen gemaakt.

Met de methode “ervaren – leren – toepassen”  wordt gebruikt om jongeren een gevoel van eigenwaarde en eigen identiteit te geven. Deze methodiek wordt gebruikt bij de activiteiten in Latijns Amerika, maar ook op Nederlandse scholen in het PO en VO.

 

Jongeren zijn niet alleen de toekomst, jongeren zijn het NU!
E-mailadres: onnoraadsen@hotmail.com?subject=nieuwsbrief
contact
lespakketten
home